Privacy policy

Privacy statement Sparkle & More

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 mei 2020.

Algemeen

In deze privacy verklaring vindt u informatie over hoe en waarom Sparkle & More (hierna S&M) persoonsgegevens gebruikt en verzamelt.

S&M respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of die op een andere manier wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld.

S&M gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen leveren. Het gaat hierbij in het bijzonder om de verkoop en de levering van sieraden en aanverwante artikelen in de breedste zin van het woord. S&M stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Concreet gebruikt S&M de hierna te noemen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in- en verkopen van sieraden;
 • het sturen en innen van declaraties;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 •  

De volgende persoonsgegevens kunnen voor deze doelen worden gebruikt:

 • Contactgegevens: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;
 • Communicatie: brieven en e-mailadressen van contactpersonen;
 • Gegevens die van belang zijn voor de behandeling van de opdracht.

Gebruik van deze gegevens is noodzakelijk is om op een goede manier invulling en uitvoering te geven aan de contractuele relatie die S&M met haar cliënten aangaat. Daarnaast is gebruik van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het voeren van een deugdelijke administratie ten aanzien van de cliënten en relaties.

Webhostsing

S&M neemt webhosting en e-maildiensten af via Onlinegoedvindbaar.nl. Onlinegoedvindbaar.nl verwerkt persoonsgegevens namens S&M en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Onlinegoedvindbaar.nl heeft passende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Betalingen

Voor het afhandelen voor de betalingen gebruikt S&M het betaalplatform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

De bank- en rekeninggegevens worden niet in de database van de website opgeslagen.

Verzending

Voor het verzenden van bestellingen maakt S&M gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam en adresgegevens met PostNL delen.

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie maakt S&M gebruik van eboekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding.

S&M bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de vermelde doeleinden, tenzij een andere periode is overeengekomen of wetgeving tot een andere bewaartermijn noodzaakt. In de praktijk betekent dit dat gegevens bewaard worden zolang als de betreffende opdracht loopt plus nog een periode na beëindiging van de relatie. In verband met fiscale, administratieve en juridisch verplicht gestelde termijnen, kan S&M persoonsgegevens bewaren voor een termijn van tien jaar. In geval van mogelijke claims of procedures kan deze termijn verlengd worden.

S&M is een verwerker van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepaalde plichten en verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met

Monique Vijfvinkel
Sportlaan 145
3135 GT Vlaardingen
tel: 06 3854 5667
e-mail: info@sparkleandmore.nl

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar de shop